Üldtingimused

Ära lükka tänaseid oste homse varna!

FunnyGifts.ee tingimused kehtivad võrdselt kõigi ostuklientide suhtes. FunnyGifts.ee esindaja Companion Invest OÜ ja ostukliendi suhteid reguleerivad Companion Invest OÜ poolt koostatud ostutingimused ja Eesti Vabariigi poolt kehtestatud õigusaktid.

1. Tellimistingimused

1.1 Tellimus vormistatakse www.funnygifts.ee internetipoest ostu sooritaja (edaspidi Ostja) ja www.funnygifts.ee esindaja Companion Invest OÜ (edaspidi Müüja) vahel. Tellimuse vormistamine on samaväärne Ostu-Müügilepingu sõlmimisega.

1.2 Tellimuse vormistamine Ostja teeb tellimuse elektrooniliselt, lisades toote virtuaalsesse ostukorvi. Tellimus vormistatakse hetkest kui Ostja klikkab lingile “Jatka” pärast oma andmete sisestamist. Müüja edastab Ostjale sooritatud tellimuse arve e-mailile. Tellimust täites soovitame olla tähelepanelik, et vältida ebatäpsusi andmetes ja tellitavate toodete kogustes. Ostja on vastutav oma tellimuskirja õigsuse ees.

1.3 Tellimuse jõustumine Tellimus jõustub hetkest, kui arve järgi tasumisele kuuluv summa on laekunud Companion Invest OÜ arvelduskontole.

2. Hind

2.1 FunnyGifts.ee e-poe kodulehel müüdavate toodete hinnad on eurodes. Hinnale võib lisanduda veel transpordi tasu. Ostja ise valib tarneviisi. Kõik pildid on illustratiivse tähendusega. Hinnad, tekstid ja kaupade saadavuse info võivad muutuda ette teatamiseta.

3. Toodete eest tasumine

3.1 Ostja tasub toodete eest vastavalt Müüja poolt edastatud arvele. Müüja jätab endale õiguse tellimus ja arve tühistada kui Ostja ei ole tasunud arvet hiljemalt arvel märgitud tasumiskuupäevaks. Tavaliselt Ostjal on üks tööpäev tellimuse maksmisele pärast ostu sooritamiselt. Juhul, kui seda ei juhtu kustutakse tellimus automaatselt. Toodete eest tasub Ostja Companion Invest OÜ arveldusarvele. Toodete eest võib tasuda ka pangalingiga või Müüja kontoris sularahas. Meie pangaandmed leiate kontaktidest.

4. Kauba kohaletoimetamine ja tarneaeg

4.1 Orienteeruv tarneaeg on 2 – 4 tööpäeva. Tarneaega hakatakse lugema lepingu jõustumise hetkest, punkt 1.2. Kui ülekanne tellitud kauba eest on laekunud enne kella 15.00, saadetakse kaup teele samal tööpäeval. Kui tellimus esitatakse laupäeval või pühapäeval, siis saadame kauba teele esmaspäeval. Ostja on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

4.2 Ostja on kohustatud avama saadetise, mis sisaldab kergesti purunevaid esemeid ning on märgistatud “Ettevaatlikult” kleebistega, postitöötaja või kulleri juuresolekul ning veenduma saadud esemete korrasolekus. Saadetise rikkumise korral kohustub Ostja registreerima selle fakti vastavalt postitöötaja või kulleri juhistele. Hilisemaid pretensioone Müüja ei rahulda ning Ostjal puudub õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Toodete tarnimist osutatakse üle Eesti. Väikesaartele adresseeritud saadetised toimetatakse vastavalt transpordiühenduse sagedustele. Tellitud kauba Eestimaa piiril saadame teele Omniva´ga või SmartPOSTiga. Kauba järele on võimalik tulla ka ise järele Müüa kontorisse.

4.3 Kasutades kullerina Eesti post, kaup tuleb Teie juurde kulleriga, kes teatab eelnevalt ette ja annab kauba käest kätte. Tooted antakse Ostjale üle koos saatelehega, millele Ostja on kohustatud alla kirjutama. Tellides kauba Eesti Postiga saate vaadata Eesti posti kodulehel millal jõuab pakk teieni sõltuvast Teie poolt valitud kohast.

4.4 Smart posti teenus kohustab Teid tullema kaubale järgi varem valitud pakiautomaadi juurde 7 tööpäeva jooksul. Ostjat teavitatakse telefoni teel kauba saabumisest ja saadetise hoiuajast. Pakiautomaatide asukohtade nimekirjaga saate tutvustada siin.

4.5 Ostja võib kaubale ka ise järele tulla meie kontorisse, mis asub aadressil: Ahtri 8-88, Tallinn. Oleme avatud esmaspäevast reedeni kell 10-17. Raskuste tekkimisel võtke ühendust tel. +372 605 1801.

5. Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine

5.1. Ostjal on õigus enne kauba kättetoimetamist tühistada oma tellimus, saates Müüjale elektronpostiga vastavasisulise avalduse või helistades Müüjale kontakttelefonil.

5.2. Ostjal on õigus taganeda sooritatud ostust 1 tööpäeva jooksul alates toodete Müüjale üleandmisest. Selleks peab Ostja saatma Müüjale kirjaliku taganemisavaldus. Müüja soovitab Ostjal märkida avalduses ka taganemise põhjuse.

5.3. Kauba tagastamisel Ostja on kohustatud toimetama tagastatav kaup Müüjale isiklikult või Eesti Posti postiteenuse kaudu 14 (neliteist) tööpäeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate Müüjani jõudmisest. Kõik tagastamisega seotud kulud tasub Ostja.

5.4. Toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (v.a. transpordimaksumus) Ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 (neliteist) päeva jooksul arvates päevast, mil kaup oli Müüjale tagastatud.

5.5. Kauba taganemisõiguse kasutamiseks peab Ostja tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastama toode koos pakendiga. Pakendist välja võetud toote tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte. NB! Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning kaup peab olema avamata originaalpakendis.

6. Garantii

6.1. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Müüja kulul.

6.2. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (ilma transpordimaksumuseta) Ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 (neliteist) tööpäeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate Müüjani jõudmisest.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. Müüja ja Ostja vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

7.3. Ostja ja Müüja vahel seoses www.funnygifts.ee vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

8. PRIVAATSUSEESKIRJAD

8.1. Poes registreerumisel ja ostude tegemisel säilitab müüja kliendi kohta tema esitatud isikuandmed (Google Analytics andmed, ees- ja perekonnanimi, tava- jae-posti aadress, kontakttelefon) ja kogu tehtud oste puudutava teabe.

8.2. Kõiki kliendilt tellimuse vormistamise käigus saadud andmeid peab müüja kliendiisikuandmeteks ja töötleb neid konfidentsiaalse teabena vastavalt EV isikuandmete kaitse seadusele ostude paremaks kavandamiseks ja tarbija harjumuste analüüsiks.

8.3. Müüja ei edasta saadud andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud minimaalselt neid, mis on vajalikud kauba kohaletoimetamise korraldamiseks. Kliendil on õigus vaadata müüja valduses olevaid andmeid ning keelata nende edasise töötlemise.

8.4. Krüptitud andmeedastuskanali kasutamine poe ja pankade vahel tagab selle, et kõrvalisedisikud ja ka müüja ei saa juurdepääsu kliendi isiklikele pangarekvisiitidele.

8.5. Kõik erimeelsused kliendi ja müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Müüja vastab kliendi kaebustele ja pretensioonidele e-posti teel 15 tööpäeva jooksul. Kui erimeelsusi ei suudeta lahendada kompromissi kaudu, on kliendil õigus oma huvide kaitsmiseks pöörduda Riigi Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Kõik vaidlused, mis tekivad kokkuleppe mittesaavutamisel või nende tingimuste ulatuse väliselt, lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide alusel.

8.6. Companion Invest OÜ vastutab kliendi ees, aga klient vastutate Companion Invest OÜ ees kahju eest, mida on teisele poolele põhjustatud nende tingimuste rikkumistekorral ja ulatuses, mis on sätestatud Eesti Vabariigi seadustega.


8.7. Companion Invest OÜ ei vastuta kliendile tekitatud kahju ega kauba kohaletoimetamisviivituse eest juhul, kui kahju või viivitus on tingitud asjaoludest, mida Companion Invest OÜ ei saanud mõjutada ja mille ilmnemist Companion Invest OÜ ei näinud ega saanud ette näha (vääramatu jõud).

8.8. Kaupade ja teenuste hindu võidakse muuta ette teatamata.

8.9. Kõik pildid ja kirjeldused on võimalikult tõepärased, kuid ei anna alati kauba kohta kõikehõlmavat teavet. Meie kasutame kauba tootjalt saadud pildid ja kirjeldused, kus mõnikord esineb vigu. Kaupade ja nende omaduste kirjeldusel proovime olla võimalikult täpsed, aha mõnikord esinevad ebatäpsused.

8.10. Kaubatootjad võivad muuta spetsifikatsioone ilma meiega kooskõlastamata. Kui leiate ebatäpsustusi kauba pildides või kirjelduses teatage meile e-posti teel invest@companion.ee

Pin It on Pinterest

Share This